Цэнхэр ягаан тасалбар

Цэнхэр ягаан тасалбар
  • 2023-05-17

1992 он

475 улсын үйлдвэрийн газрыг хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжүүлсэн

8.2 тэрбум төгрөгийн үнэлгээ бүхий 96.1 сая ширхэг хувьцаа болсон

Нийт хүн амын 52 орчим хувь буюу 1.2 сая хүн хувьцаа эзэмшигч болсон

Xэрвээ та Цэнхэр ягаан тасалбараар 1995 оноос өмнө Ашиглаагүй бол хүчингүй болсон.