• Гишүүнчлэлийн давуу тал

    Монгол улсын үндсэн хуулиар эрх үүрэг нь бүрэн тодорхойлогдсон эзэн эрхт иргэн бүр гишүүн болох боломжтой.

  • Баялагийн эзэд нийгэмлэгийн гишүүн гэж хэн бэ?

    Гишүүнд нэгдсэнээр бүгд нэгдээд монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаажсан, монгол улсын Газар, Түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал, байгалийн бүхий л баялагийн бүрэн эрхт жинхэнэ эзэн мөн болно.

Гишүүнчлэл

Гишүүнчлэлтэй юу? Нэвтрэх